Formandens beretning 2017

Jeg vil gerne byde velkommen til alle.

Som bekendt konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand: Jan Kølbæk

Kasserer: Ulla Schwartz

Sekretær: Lissie Kølbæk

Bestyrelsesmedlem: Christian Schwartz

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Christensen

Suppleant: Ole Boel

Suppleant: Kjeld Christensen

Der blev nedsat 4 udvalg: Hornfiskecup

                                                                  Udsætning af fisk

                                                                  Grusgraven

                                                                  Juniorklub

Medlemstallet er steget. I Juniorklubben er der en stigning fra 13-18 medlemmer. Seniorklubben er vokset fra 81-103 medlemmer. Det er dejligt.

Vi modtog 8000 kr. i støtte fra Samsøfestivalen. I den forbindelse var det pinligt, at vi ikke havde fået besked om uddelingen – og derfor ikke var til stede ved festligheden. Vi fik ”snailmail” – efter uddelingen.

Vi sendte ansøgning til Samsøfonden, men var ikke heldige at komme i betragtning – bedre held næste år.

Vi har haft en båd, som var en udgift til havneplads. Det er lykkedes, at sælge båden – og således sparer vi udgifter til havneplads i 2017.

I april blev der igen sat smolt ud rund om Samsø og flere medlemmer samt dele af bestyrelsen deltog i arbejdet. Tak for det.

I maj løb Himmel, Hav og Fjordfestival af stabelen. Det var et meget stort arrangement, hvor fiskeriet desværre var en mindre del af det – men det gik godt. Vi fik ros for vores del af arrangementet.

Stor tak til deltagere samt frivillig og hjælpere.

I efteråret blev bestyrelsen kontaktet af Færgen, der ville høre om et eventuelt nyt arrangement af Himmel, Hav og Fjord. Færgen ville gerne støtte arrangementet, men vi skulle sørge for alt praktisk.

Bestyrelsen var dog enige om, i stedet at bruge kræfter på Samsø Cup.

Grusgraven har som vanligt været samlingssted for mangen snak samt fiskeri. Vi har fået flere nye medlemmer efter en fisketur i grusgraven. Der er blevet sat fisk ud efter behov og det synes som om, der er faldet ro over tyvfiskeriet som vi var plaget af sidste år.

Vi havde en god afslutning i grusgraven med suppe, pølser, øl, vand og kaffe. Der var uddeling af præmier til de 3 største fisk i henholdsvis Junior og Seniorklassen.

Juniorklubben som nu tæller 18 medlemmer holdt juleafslutning i december med æbleskiver, sodavand og slik.

Tak til Claus og Mikkel for deres indsats for de unge.

Vi er stolte af, at der er så mange medlemmer i Juniorklubben, når man tænker på hvor lille en forening vi er.

Stor tak til alle som er med til at gøre fiskeri til noget særligt for vore juniorer.

Samsø Cup løber af stabelen den 12., 13., 14. maj. Der er en kontant 1. præmie på 5000 kr.

Efterhånden er der ved at være styr på de fleste detaljer – se folderne på bordet.

Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år.

Social media

 

Hvor ligger Samsø

Grusgraven er åben

13. - 14. april
8.00 - 17.00
3. - 4. august
8.00 - 17.00
10. - 11. august
8.00 - 17.00
17. - 18. august
8.00 - 17.00
24. - 25. august
8.00 - 17.00
14. - 15. sept.
9.00 - 16.00
12. - 13. okt.
9.00 - 16.00

Galleri