Privatlivspolitik for Samsø Sportsfiskerforening

 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Som leverandør af medlemsskab til Samsø Sportsfiskerforening tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med levering af medlemsskab og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger

Samsø Sportsfiskerforening er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Registrerede kontaktoplysninger til Samsø Sportsfiskerforening:

Navn: Samsø Sportsfiskerforening – Jan Kølbæk - formand

Adresse: Hverremosevejen 2 – Nordby – 8305 Samsø

Telefonnr.: 23614775

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Website.: http://www.samsoe-sff.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af medlemskab af foreningen.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, og e-mailadresse. Vi bruger dit telefonnummer for at kunne kontakte dig

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at levere medlemskab.

Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til

Vi videregiver ikke dine data.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand m.m.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv når du melder dig ind i klubben.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som aftaleforholdet mellem Samsø Sportsfiskerforening og dig eksisterer. Ophører du med at være medlem, sletter vi dine personoplysninger efter (tidligst efter indeværende år + 5 år – ifølge reglerne i bogføringsloven.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

Retten til at trække samtykke tilbage

Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med levering af medlemskab i Samsø Sportsfiskerforening.. Skulle du have givet samtykke til os til noget ud over medlemsskabet, så har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår i punkt 1.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarlig forening, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Social media

 

Hvor ligger Samsø

Grusgraven er åben

1. - 2. august
8.00 - 17.00
8. - 9. august
8.00 - 17.00
22. - 23. august
8.00 - 17.00
29. - 30. august
8.00 - 17.00
12. - 13. sept.
9.00 - 16.00
10. - 11. & 17. - 18. okt.
9.00 - 16.00

Galleri