Generalforsamling Generalforsamling 2022

Samsø Sportsfiskerforenings ordinære generalforsamling
Lørdag den 19. februar 2022 – kl. 14.00
Tanderupvej 15 - Onsbjerg

1. Valg af dirigent.
Troels Troelsen blev valgt.
2. Formandens beretning.
Velkommen til generalforsamling i Samsø Sportsfiskerforening.
Som I jo nok er klar over, var der ingen generalforsamling i 2021 på grund af Corona.
Efter generalforsamlingen i 20 måtte vi desværre opgive fiskeriet i Grusgraven i april, samt aflyse Samsø Cup.
Udsætning af smolt blev også aflyst.
Mange medlemmer og gæster til Grusgraven var kede af det.
Det lykkedes at få fiskeriet i gang igen den i august, september og oktober. Vi sluttede heldigvis som vi plejer i oktober med fiskesuppe og grillpølser. Tak til alle der deltog.
Juniorklubben har været nærmest ikkeeksisterende på grund af Coronaen. Vi skal have gang i klubben igen. Hvis I kender nogen, som gerne vil starte op, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen efter generalforsamlingen.
2021 startede med aflysning af ordinær generalforsamling på grund af Corona og smolt.
Vi fik sat fisk ud i søen, og kunne efter genåbning starte fiskeriet i april.
Vi har betalt os fra, at få ryddet omkring Grusgraven.
I maj løb Samsø cup af stablen. Der var desværre mindre deltagelse på grund af Corona, men til gengæld var alle meget tilfredse med afviklingen, selv om vi ikke kunne komme til at spise Birtes gode mad pga. restriktionerne.
For første gang i nyere tid vandt en vinder (Klaus Fanø) med en meget smuk ørred på 4 kg.
Som sædvanlig var der flotte præmier i alle klasser:
1. præmie ørred: kr. 5000,00
1. præmie flade: Weekendophold til Sælvig Camping
1. præmie hornfisk: en kikkert fra Samsø Grej.
Vi fra bestyrelsen takker alle sponsorer for fantastiske donationer.
Fiskeriet i Grusgraven fortsætter med fiskeri en gang i april, 3 gange i august, en gang i september og 1 gang i oktober., med sædvanlig afslutning med fiskesuppe og pølser.
Corona har desværre kostet medlemmer – eller har den? Har medlemmerne glemt at betale kontingent?
Vi håber på bedre medlemskab i takt med genåbning efter Corona.
Ideer til at gøre klubben bedre modtages gerne. I den forbindelse vil jeg gerne sige tak for samarbejdet med den siddende bestyrelse. Sammen med jer er det lettere at være formand.
Hjælp til vedligeholdelse samt til vagter i Grusgraven vil være velkomment.
Til sidst vil jeg sammen med jer mindes Ole Truelsen som i mange år var til stor hjælp i klubben. Man gik aldrig forgæves til Ole.
Ære være hans minde.

Tak for ordet.

3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.
Pr. 31.12.2020 var kassebeholdningen på 37.449,75 kr. (foreningskontoen), Samsø Cup kontoen 6974,12 kr. og kontant kassebeholdning 4059,50.
Revisoren havde intet at bemærke til regnskabet.
Der var indtægter for 33134 kr. og udgifter på 38732 kr. hvilket betød et underskud på 5598 kr.
Aktiver 48483 kr. – Passiver 48483 kr.
Skyldige omkostninger 7461 kr.

Pr. 31.12.2021 var kassebeholdningen 49567,63 kr. og den kontante kassebeholdning 4421,50 kr.
Kassebeholdning optalt og afstemt med regnskab for kassebeholdning. Intet at bemærke.
Revisor Per Balle har godkendt regnskabet den 27.01,2022 uden bemærkninger.
Der var indtægter for 37410 kr. og udgifter for 31659 hvilket gav et overskud på 5751 kr.
Kassereren hæftede sig ved, at gebyrerne var steget gevaldigt.
Foreningen har ingen gæld.
4. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelsen.
På valg:
Kjeld Christensen (modtog ikke genvalg).
Mark Ursell-Smith blev valgt
Flemming Skytt (modtog genvalg).
Jan Kølbæk (modtog genvalg).
Lissie Kølbæk (modtog genvalg).
Troels Troelsen (modtog genvalg).
Valg af 2 suppleanter.
Der blev valgt en suppleant: Kristian Dam Schwartz
6. Valg af revisor. Per Balle blev genvalgt.
7. Fastsættelse af kontingent 2023:
125,00 kr. for juniorer – 175,00 kr. for pensionister – 250,00 kr. for Seniorer.
Fiskeri i Grusgraven:
Voksne medlemmer startgebyr 75 kr. for 2 fisk + 75 for de 2 næste fisk
Juniorer startgebyr 40 kr. for 2 fisk + 40 kr. for de næste 2 fisk
Gæstekort:
Voksne: kr. 100 + 75
Børn: kr. 60 + 40

 

8. Eventuelt.

 

Social media

 

Hvor ligger Samsø

Grusgraven er åben

1. - 2. august
8.00 - 17.00
8. - 9. august
8.00 - 17.00
22. - 23. august
8.00 - 17.00
29. - 30. august
8.00 - 17.00
12. - 13. sept.
9.00 - 16.00
10. - 11. & 17. - 18. okt.
9.00 - 16.00

Galleri