Samsø Cup 2022  

Den 6., 7., og 8., maj. 2022

KONKURRENCEREGLER

  1. Deltagelse i konkurrencen er betinget af gyldigt deltagerbevis, og gyldigt fisketegn.
  2. Deltagerbeviset skal være udstedt før fiskeriet påbegyndes.
  3. Konkurrencen gælder:

①Havørred/laks/steelhead

②Fladfisk

③Hornfisk

  1. Der må kun fiskes med et redskab - stang og hjul – ad gangen pr. deltagerbevis.
  2. Som vinderfisk i kategori 1 og 2, regnes den fisk, som har højeste vægt. I tilfælde af vægtlighed er korteste fisk vinder. Er der stadig ikke en vinder, vil den først indvejede være vinder. I kategori 3 er længste fisk vinder, i tilfælde af lighed er det den først indvejede fisk, som er vinder.
  3. Ved indvejning skal fiskene være urensede. Hornfisk må renses.
  4. Mindstemål og fredningsbestemmelser skal overholdes.
  5. Højest én præmie i hver kategori pr. deltagerbevis.

Evt. protester vedrørende fiskeriet, skal afleveres til arrangørerne senest søndag kl. 11.00, skriftligt og vedlagt kr. 100,-. (Tilbagebetales såfremt protesten tages til følge.)

 

Social media

 

Hvor ligger Samsø

Grusgraven er åben

1. - 2. august
8.00 - 17.00
8. - 9. august
8.00 - 17.00
22. - 23. august
8.00 - 17.00
29. - 30. august
8.00 - 17.00
12. - 13. sept.
9.00 - 16.00
10. - 11. & 17. - 18. okt.
9.00 - 16.00

Galleri